Licencjonowane Biuro Rachunkowe LIBERO

Licencjonowane Biuro Rachunkowe LiBERo

Świadczymy usługi w zakresie prowadzenia:

 Podatkowa książka przychodów i rozchodów (PKPiR)
 Pełne księgi
 Kadry, płace 
 Inne usługi finansowe i rozliczeniowe


dodatkowo:
 • opracowujemy zakładowy plan kont dla przedsiębiorstwa,
 • opracowujemy politykę rachunkowości, 
 • opracowujemy wnioski kredytowe,
 • udzielamy wyjaśnień księgowo - finansowych,
 • sporządzamy analizy finansowe,
 • sporządzamy biznes - plany, 
 • sporządzamy wnioski o dotacje,
 • sporządzamy rozliczenia z ZUS, US, GUS, NBP, INTRASTAT,
 • świadczymy doradztwo i pomoc w zakładaniu działalności gospodarczej,
 • dokonujemy rocznych rozliczeń podatku dochodowego od osób fizycznych, 
 • dokonujemy rozliczeń z tytułu zwrotu podatku VAT za materiały zakupione budowlane.
                  Masz pytanie? Napisz do nas 


Licencjonowane Biuro Rachunkowe Libero Katarzyna Sury Paczków

***