Licencjonowane Biuro Rachunkowe LIBERO

Obsługa Kadrowo-płacowa 

Dostosowana jest do indywidualnych potrzeb naszych klientów. Wszelkie czynności dokonywane są zgodnie z Kodeksem Pracy a także w oparciu o inne akty prawne obowiązujące pracodawców takie jak ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych.

Zakres obsługi kadrowo-płacowej

 • prowadzenie dokumentacji kadrowej pracowników,

 • sporządzanie dokumentacji dotyczącej nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy,

 • prowadzenie akt osobowych pracowników na podstawie dostarczanych przez pracodawcę dokumentów,

 • naliczanie i kontrola urlopów wypoczynkowych, macierzyńskich, wychowawczych, chorobowych okresów zasiłkowych,

 • sporządzanie miesięcznych zestawień list płac osób zatrudnionych na umowę o pracę na podstawie danych dostarczonych przez pracodawcę,

 • przygotowywanie rachunków do umów zlecenie, o dzieło na podstawie danych dostarczonych przez pracodawcę,

 • sporządzanie i składanie w imieniu klienta dokumentów zgłoszeniowych, rejestracyjnych,

 • wyrejestrowań do ZUS,

 • sporządzanie miesięcznych raportów dla RMUA,

 • sporządzanie rocznego sprawozdania ZUS IWA,

 • sporządzanie rocznych informacji o osiągniętych dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-11),

 • sporządzanie rocznej deklaracji o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT-4R),

 • dostarczenie dokumentów, deklaracji do Urzędu Skarbowego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,

Powrót do OFERTY

***