Licencjonowane Biuro Rachunkowe LIBERO

Podatkowa Książka Przychodów i Rozchodów

zgodnie z ustawą przeznaczona jest dla osób fizycznych, spółek cywilnych i jawnych (osób fizycznych), których przychody w ciągu roku podatkowego nie przekroczyły  1.200.000,00 EURO w przeliczeniu na złotówki

Obsługa finansowo-księgowa

 • bieżąca ewidencja dokumentów źródłowych klienta oraz sporządzanie dowodów wewnętrznych,

 • sporządzanie rejestrów zakupu i sprzedaży,

 • obliczanie zaliczek na podatek dochodowy osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą,

 • sporządzanie dokumentów rozliczeniowych dotyczących podatku dochodowego przedsiębiorstwa (PIT) oraz podatku VAT,

 • rozliczanie dokumentów bankowych (wyciągi) oraz kasowych także walutowych,

 • prowadzenie ewidencji dla wewnątrzwspólnotowych nabyć i dostaw,

 • sporządzanie deklaracji VAT-UE, INTRASTAT

 • prowadzenie ewidencji środków trwałych wraz z miesięcznym naliczaniem amortyzacji

 • prowadzenie ewidencji wyposażenia

 • dokonywanie zgłoszeń i rozliczeń ZUS osób prowadzących działalność gospodarczą, osób współpracujących,

 • wycena spisu z natury dokonywanego przez przedsiębiorcę,

 • podsumowanie i zamknięcie ksiąg na koniec okresu podatkowego,

 • sporządzanie rocznych informacji o wysokości osiągniętego dochodu,


Obsługa kadrowo-płacowa

 • dokonywanie zgłoszeń, wyrejestrowań, rozliczeń z ZUS osób zatrudnionych,

 • sporządzanie list płac, rachunków do umów zlecenie lub o dzieło,

 • prowadzenie akt pracowniczych,

 • wystawianie stosownych zaświadczeń dla pracowników (np: o zatrudnieniu),

 • sporządzanie rocznych informacji o osiągniętych dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-11),

 • sporządzanie rocznej deklaracji o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT-4R),

 • dostarczenie dokumentów, deklaracji do Urzędu Skarbowego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,

Powrót do OFERTY

***