Licencjonowane Biuro Rachunkowe LIBERO

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Przeznaczony jest dla osób fizycznych, spółek osobowych osób fizycznych, których przychody w ciągu roku podatkowego nie przekroczyły 150.000,00 EURO w przeliczeniu na złotówki (aktualne limity) oraz pod warunkiem że dany rodzaj działalności nie jest wyłączony z możliwości korzystania z tego rodzaju rozliczenia na mocy ustawy.

Obsługa finansowo-księgowa

 • bieżąca ewidencja dokumentów sprzedaży klienta,

 • miesięczne naliczanie podatku,

 • prowadzenie ewidencji niezbędnej do prawidłowego wyliczenia podatku VAT, sporządzanie deklaracji VAT,

 • prowadzenie ewidencji środków trwałych wraz z miesięcznym naliczaniem amortyzacji,

 • prowadzenie ewidencji wyposażenia,

 • dokonywanie zgłoszeń i rozliczeń ZUS osób prowadzących działalność gospodarczą, osób współpracujących,

 • wycena spisu z natury dokonywanego przez przedsiębiorcę,

 • podsumowanie i zamknięcie ewidencji przychodów na koniec okresu podatkowego,

 • sporządzanie rocznych informacji o wysokości osiągniętego dochodu (PIT-28),

 • sporządzanie sprawozdań dla GUS, NBP.

Obsługa kadrowo-płacowa

 • dokonywanie zgłoszeń, wyrejestrowań, rozliczeń z ZUS osób zatrudnionych,

 • sporządzanie list płac, rachunków do umów zlecenie lub o dzieło,

 • prowadzenie akt pracowniczych,

 • wystawianie stosownych zaświadczeń dla pracowników (np: o zatrudnieniu),

 • sporządzanie rocznych informacji o osiągniętych dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-11),

 • sporządzanie rocznej deklaracji o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT-4R),

 • dostarczenie dokumentów, deklaracji do Urzędu Skarbowego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.


  ***